Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2013-05-13

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
05:45 spito joined #divine
07:21 * mornfall mává z Amsterdamu
07:29 mornfall No, prej máme nastupovat, tak já zas jdu. Bbl.
08:01 spito left #divine
11:18 spito joined #divine
13:32 _ilbot joined #divine
13:32 Topic for #divine is now DiVinE: A Parallel LTL Model Checker (http://divine.fi.muni.cz) | http://irclog.perlgeek.de/divine/
13:55 _ilbot joined #divine
14:09 ChanServ joined #divine
14:09 xstill joined #divine
14:09 mornfall joined #divine
14:09 Topic for #divine is now DiVinE: A Parallel LTL Model Checker (http://divine.fi.muni.cz) | http://irclog.perlgeek.de/divine/
17:47 _ilbot joined #divine
17:47 Topic for #divine is now DiVinE: A Parallel LTL Model Checker (http://divine.fi.muni.cz) | http://irclog.perlgeek.de/divine/
17:51 xstill jinak se pokus nedělat deploy na pheme pokud bys zároveň nevyřešil ten cups, protože stále dělají ddos na print.fi.muni.cz
18:10 xstill anna má load 17
18:12 xstill mornfall: hmm kdo je tomi@notes.lisk.in ?
19:59 Erbureth joined #divine
20:07 xstill mornfall: jinak jsem probudil k životu pythia04 a 06 a deploynul jsem je, plánuju je nechat vypnuté jako zálohu, defaultně na ně deploy nejde
20:08 xstill a udělal jsem ti darcs v /etc/deploy na antee
20:17 Erbureth joined #divine
20:58 xstill mornfall: Jak se tam máš? A jaký je časový posun?
23:25 mornfall No, já teď dorazil. :)
23:25 mornfall -9
23:25 mornfall (Půl páté odpoledne je zrovna.)

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary