Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2013-06-07

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
05:25 _ilbot joined #divine
05:25 Topic for #divine is now DiVinE: A Parallel LTL Model Checker (http://divine.fi.muni.cz) | http://irclog.perlgeek.de/divine/
07:48 mornfall uf
08:12 xstill mornfall: zkouška hotová?
08:14 xstill aura už i builduje :-)
16:11 spito joined #divine
16:47 xstill hm podařilo se mi smazat si z nixu darcs (s rebase) a on teď neví jak ho znova udělat podle cesty
17:06 spito left #divine
17:08 xstill mornfall: mohl bych odstranit v hlavičce rootu v NTree ten hash, jediný problém je že store bude muset ten Vertex/Handle rozložit pokud má dělat owner/knows (u lokálního handle) ale ušetříme paměť což za to podle mě stojí
17:10 xstill (navíc teda teď je tam možná chyba je tam neinicializovanej padding v Root::Header)
18:02 xstill joined #divine
20:56 xstill mornfall: nějak teď nemůžu udělat darcs send (darcs: Bad default option: command 'send' has no option 'mail'.) asi proto, že ten darcs kterým byl repozitrář vytvořen byl novější. Máš někde ten darcs s rebase?
21:18 mornfall hmh
21:18 mornfall nevím
21:18 mornfall není někde ve storu?
21:18 mornfall asi ne co
21:18 mornfall re owner/knows, když máš handle ten je rozloženej sám od sebe ne?
21:18 mornfall nemyslíš složit?

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary