Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2013-06-15

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
07:24 spito joined #divine
09:12 xstill spito: kdy se teda sejdeme na ty státnicové otázky? Třeba v jednu?
09:13 spito oka
09:16 xstill a můžeme teda u tebe?
09:16 spito jasně, tady je volno
09:17 xstill super, ještě se mě včera ptal Matěj Hajnal jestli se může přidat
09:20 xstill takže pokud by ti to navadilo, myslím že by nám mohl i pomoct...
09:21 spito jasný
09:22 xstill ok tak já mu dám vědět
22:48 spito dle definice ve slajdech automatů je CFG podle Chomského definován tak, že epsilon pravidla může mít pouze počáteční neterminál
22:49 spito je možné, aby v CFG existovalo pravidlo A -> epsilon pro libovolný neterminál A?
23:07 mornfall vzhledem k tomu že existuje algoritmus který ty \epsilon-y odstraní, tak je
23:10 spito každé pravidlo je tvaru A → α, kde |α| ≥ 1 s eventuelně s výjimkou pravidla S → ε, pokud se S nevyskytuje na pravé straně žádného pravidla (bezkontextové gramatiky)
23:10 spito tohle je uvedené ve slajdech
23:10 mornfall jo, to je definice CFG
23:11 spito a podle toho ale nemůže existovat A -> epsilon
23:11 mornfall no a? :)
23:11 mornfall já jen říkám, že když vezmeš CFG + epsilon pravidla, tak to jde převést na CFG
23:11 mornfall (tudíž ten jazyk co to generuje, epsilon nebo ne, je CFL)
23:12 mornfall navíc teda, CFG lze zadefinovat aj s těma epsilonama, kdyby se chtělo
23:12 spito takže gramatika CFG + epsilony je co za jazyk?
23:12 spito *gramatiku
23:13 spito když dle definice je CFG bez epsilonů?
23:13 spito ale je možné to na CFG převést
23:13 spito (není to celé nějaké pomotané?)
23:13 mornfall já nevim, podívej se do skript
23:13 mornfall já myslim že to je jedno :-)
23:14 spito koukal jsem se
23:15 spito a jsem jelen
23:16 spito z toho
23:35 spito left #divine

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary