Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2013-06-26

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
09:37 xstill je to rozbitý
09:39 mornfall je
09:39 mornfall docela dost se toho nějak podivně zaseklo
09:40 xstill mě se dějou docala divný věci s nixem
09:43 xstill navíc teda nevím jak to debugovat
09:45 xstill blbý totiž je, že když selžou testy (uvnitř nix-buld) tak to smaže dočasný adresář a do store se to ani nedostane
09:45 mornfall --keep-failed
09:46 xstill dík
09:46 xstill ono podezřelý je, že podle testů to vypadá jako výjimka někde v std::string
10:04 xstill hm, můžu nějak z expression získat cestu pro nix-store --realise?
10:06 xstill aha nix-instantiate
10:12 xstill proč sakra část té binárky nemá symboly
10:16 xstill s tímhle se nedá pracovat
10:18 xstill sláva
10:19 xstill oni ty binárky mají v sobě zakódovanou cestu do store takže všechny .so byli bez symbolů
10:23 xstill super je to optimalizovaný
10:28 xstill super, off-by-one :-D
12:49 xstill joined #divine
14:13 xstill joined #divine
14:43 xstill joined #divine
15:50 xstill joined #divine
16:06 xstill jo zdá se že už to skoro funguje
16:56 xstill ha fakt to funguje :-D
17:20 xstill joined #divine
18:03 xstill joined #divine
19:05 xstill joined #divine
20:23 xstill joined #divine
22:25 xstill joined #divine

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary