Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2013-08-03

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
11:08 _ilbot joined #divine
11:08 Topic for #divine is now DiVinE: A Parallel LTL Model Checker (http://divine.fi.muni.cz) | http://irclog.perlgeek.de/divine/
11:23 Erbureth joined #divine
16:24 Erbureth joined #divine
18:31 xstill hm, tak jsem právě zjistil, že se prej nemusí u volání šablonované funkce uvést všechny parametry ale jde uvést jen část. Jsem myslel, že je to všechno nebo nic...

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary