Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2013-08-14

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
07:02 xstill hm, && není líný uvnitř šablonového parametru :-(
07:47 slabby joined #divine
07:47 slabby left #divine
15:10 xstill mornfall: je nějaký důvod proč draw & info není v divine/agorithm?
16:27 mornfall xstill: ani jedno v zásadě není žádnej algoritmus
16:37 xstill hm, dá se říct
16:37 xstill alespoň vyhodím info do samostatného souboru
16:38 xstill a nechám ho instanciovat přímo přes select, jinak by to bylo zbytečně složité
16:46 xstill hm, to jsem zvědav jestli se mi nixos rebuilduje do pátku...

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary