Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2013-08-19

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
06:26 xstill joined #divine
10:38 xstill hm, trac se mi zobrazuje bez stylů, chyba u mě nebo na tracu?
11:11 mornfall nemáš zakázaný http styly v https stránkách?
11:13 mornfall chromium mi to ukazuje bez stylu když tam napíšu https a neřeknu že ten styl je OK
11:32 xstill hm, to je možný, musím zjistit jak to zapnout
11:33 xstill proč ten styl není v https?
11:38 xstill aha ona je tam adresa natvrdo
12:01 xstill mornfall: ty první dnešní patche můžeš ignorovat
12:14 mornfall je tam natvrdo a nevím jak to udělat jinak :-)
18:06 spito joined #divine
20:53 spito left #divine

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary