Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2013-10-07

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
06:59 spito joined #divine
07:37 spito muhehe, it works
07:44 mornfall :-)
08:18 spito joined #divine
08:29 mornfall spito: pošli patche :-P
08:30 spito už na to dělám
08:30 spito ale darcs je nějaký zmatený
08:30 spito hlásí mi chybu v místě, které je shodné s verzí na serveru
08:30 mornfall tys to zase rozbil :-)
08:30 mornfall jakou chybu?
08:31 spito v bittuplu mi to hlásí změnu, kterou by bylo fajn recordovat
08:31 spito ale ona už byla recordonavá tebou
08:43 mornfall a pull jsi udělal? :)
08:57 spito ale jo
08:57 spito máš pače
08:57 mornfall hm, mám kulový :-P
08:58 mornfall to chvíli asi bude poletovat mezi serverama ještě
08:58 spito a máš to i s testama
08:59 spito jo a jsou tam patche i ze dřív, dáš je tam taky?
09:00 spito mě to už došlo
09:00 mornfall už jo
09:00 mornfall mně*
09:01 spito :P
09:01 spito (/me se kaje)
09:01 spito hmm
09:04 spito mornfall: jak přemluvím darcs, aby mi nedával změnu k recordování?
09:30 mornfall revert
09:35 spito já už vim, co za to může
09:36 spito ty jsi totiž nepushnul některý patche, který jsem posílal
09:36 spito a já jsem ti je poslal znova
09:44 spito tak je potřeba nerecordovat patch "toolkit: Use copy constructor instead of assign operator in BitTuple."
09:45 spito a místo toho můžeš použít ten, co ti pošlu vzápětí
09:49 spito left #divine
12:29 spito joined #divine
13:21 mornfall spito: doufám že ty std::pair ze setId zase odděláš ;-)
13:22 spito mornfall: co se ti na nich nelíbí?
13:22 mornfall no, jakej to má smysl?
13:22 spito ajo, tam by to mohlo být rozdělený
13:22 spito chápu
13:22 spito opravím
13:23 mornfall udělej z toho pak novej patch, tohle jsem už pushnul
13:23 mornfall takže zbývá owcty jo? :)
13:23 spito jop
13:23 spito ale pracuju na ně
13:23 spito m
13:23 mornfall fajn
13:31 spito mornfall: to owcty se mi nějak mleská...nechce se mi
13:31 spito *mu
18:40 spito joined #divine
20:39 spito left #divine

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary