Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2013-11-14

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
10:50 xstill mornfall: chceme z arke webserver?
10:51 xstill (viz mail na paradise-supp@)
12:13 xbarnat joined #divine
12:21 xbarnat divine verify -p assert test_ver.bc   input: test_ver.bc  property assert: assertion safety  ---------------- Reachability ----------------   searching...   %7 = call i8* @__divine_malloc(i64 %6) nounwind, !dbg !476 /home/xbarnat/Tool/divine-3.x/divine/llvm/execution.h: 1105: assertion `bad parameters for opcode 48' failed; Aborted
14:12 mornfall xstill: spíš ne
14:14 mornfall xstill: jak vypadá ta instanciace? asi to chceme do 3.1 co? :)
14:46 mornfall xbarnat: mohl bys test_ver.bc dát do tracu
14:46 mornfall xbarnat: ještě je teda otázka jak se ti povedlo vyrobit volání __divine_malloc s 64b parametrem
14:47 mornfall hm
14:47 mornfall unsigned long tam je
14:47 mornfall tak to je asi OK
14:47 mornfall xbarnat: hlavně někam dej ten .bc
14:47 mornfall nebo .c(pp)
14:55 xbarnat_ joined #divine
14:56 xstill mornfall: instanciaci v podstatě funguje, jen to musím trochu otestovat
14:56 mornfall já musim nakopnout hydru když ji máme :-)
14:57 xstill takže unixu napíšu, že stačí ssh
14:57 mornfall j... já jdu zase hned na vlak
14:57 xstill zatím
15:04 xbarnat_ test_ver.cpp: http://anna.fi.muni.cz/~xbarnat/test_ver.cpp
17:01 mornfall xbarnat: kolik tak stavů to vygenerovalo než to umřelo?
17:21 mornfall nevim, zmenšil jsem konstanty a normálně to prošlo
18:18 xbarnat tak to se mas.

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary