Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2013-11-16

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
03:41 mornfall joined #divine
03:42 mornfall joined #divine
10:39 spito joined #divine
12:17 mornfall xstill: (5/18) NTreeHashSet: /tmp/nix-build-divine-compression-3.0.91+pre4482.drv-0/divine-3.0.91+pre4482/divine/toolkit/ntreehashset.test.h: 208: assertion `root->b().raw() == root2->b().raw()' failed; got [2317212412234790446] != [1507328] instead
12:20 spito mornfall: test s partitioned nebo shared tabulkou?
12:21 mornfall jak to mám vědět? :D se podívej :-)
12:21 mornfall je to unit test
12:28 mornfall btw. můžete sledovat http://divine.fi.muni.cz/~xrockai/status.html :-) časem to pushnu na oficiální web
14:12 xstill to je dost pozoruhodné
14:12 xstill a ten test je ntree test takže žádný visitor
14:14 xstill mě prošlo všechno
14:16 xstill hlavně teda kód ntree se neměnil už dost dlouho pokud vím
14:18 xstill mornfall: jsi schopný to reprodukovat?
14:20 xstill mě ten první příjde dost podezřele náhodný
14:24 xstill hm, podle valgrindu je tam invalid read
14:24 xstill divné
14:26 xstill (tabulka je partitioned, shared netestuju s ntree v unit testech)
14:32 xstill nojo ona je tam reference
14:32 xstill a ta tabulka se nějak zvětší
14:32 xstill což je sice divný
14:40 xstill hm, to že insert už přítomného prvku spustí resize není zrovna intuitivní
14:40 xstill každopádně to že to padá je chyba testu
14:50 Erbureth joined #divine
15:10 xstill mornfall: máš tam patch na ntree + znova instanciaci + patch aby fungoval build bez LLVM
21:14 mornfall hm, došlo nám místo, to docela rychle :-)
21:34 xstill co? Už?
22:07 mornfall ne, to bylo na pheme03
22:07 mornfall ale je to furt dost rozbitý celý :-)

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary