Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2013-11-27

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
00:34 _ilbot joined #divine
00:34 Topic for #divine is now DIVINE: A Parallel LTL Model Checker (http://divine.fi.muni.cz) | http://irclog.perlgeek.de/divine/
08:47 spito joined #divine
18:41 mornfall (3/18) ConcurrentSet: ............/tmp/nix-build-divine-timed-3.0.91+pre4541.drv-0/divine-3.0.91+pre4541/divine/toolkit/concurrentset.test.h: 23: assertion `!set.insert( i ).isnew()' failed;
18:41 mornfall oj oj
19:17 mornfall tak jsem si koupil smartphone :-)
19:20 mornfall a na jolla.com maj hezkej spot
20:55 spito mornfall: tak sakra
20:55 spito ale aspoň se tahle varianta tabulky verifikuje
20:56 spito od včerejška to ještě nedoběhlo
21:07 mornfall nojo
21:09 spito se budu muset asi znovu zamyslet, co se mohlo pokazit
21:10 mornfall tak, mohl se pokazit aj ten test
21:10 mornfall třeba něco řekne divine
21:11 spito to ne
21:11 spito , ten test je v pořádku
21:12 mornfall :D
21:12 mornfall taková jistota
21:12 spito problém je, že ta tabulka asi není úplně přehledná
21:12 spito jo, protože test dělá jenom to, že vloží položku a další vložení té samé položky nesmí projít
21:12 spito v jednom vlákně
21:12 spito a to se právě porušilo
21:13 mornfall oka
21:14 spito tedy takhle, problém bude muset být při přehašování
21:19 mornfall kde jinde taky :D
21:22 spito no jo
21:23 spito si to asi budu muset fakt podrobně projít kód a nejlíp, dokázat, že je korektní
21:23 spito a do toho se mi fakt nechce
21:24 mornfall ale chce
21:38 spito ty dokážeš člověka potěšit
21:38 spito :/
21:38 spito :P
21:39 mornfall :-)
21:39 spito left #divine

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary