Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2013-12-02

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
07:38 Erbureth joined #divine
11:56 xhire_ joined #divine
13:02 spito joined #divine
18:18 xbarnat joined #divine
21:39 Erbureth joined #divine
21:52 Erbureth Zdar
21:52 Erbureth divine.fi.muni.cz nejede?
21:59 spito no, asi ne
21:59 spito ale na servery se přihlásim
22:01 Erbureth a darcs repo taky jede
22:10 spito left #divine
22:23 xstill co zas nefunguje?
22:23 xstill aha web
22:25 xstill divné
22:25 xstill ale trac jede
22:26 xstill bych skoro řekl, že se ten web špatně nabuildoval
22:26 xstill nebo tak něco
22:26 xstill mornfall: víš o tom webu?
22:27 xstill btw. anna loguje tak jednou za týden
22:30 mornfall jo, web nejspíš sežrala hydra
22:31 Erbureth kolik GB RAM je potřeba momentálně ke kompilaci?
22:31 xstill možná jen 2
22:31 xstill teda snad
22:31 xstill pokud nelinkuješ relwithdebinfo
22:31 xstill jak sežrala?
22:32 Erbureth takový blázen ještě nejsem :)

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary