Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2014-01-09

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
00:12 mornfall joined #divine
01:04 mornfall joined #divine
01:31 mornfall joined #divine
04:52 xstill_ joined #divine
08:42 mornfall joined #divine
09:42 spito joined #divine
13:10 xstill_ joined #divine
13:10 xstill_ mornfall: stalo se ti někdy, že by ti freenode zahlásilo, že tě zabanovali?
13:19 xstill joined #divine
13:19 xstill left #divine
13:35 xstill_ (budu číst log)
13:35 xstill_ left #divine
13:38 xbarnat joined #divine
14:09 _ilbot joined #divine
14:09 Topic for #divine is now DIVINE: A Parallel LTL Model Checker (http://divine.fi.muni.cz) | http://irclog.perlgeek.de/divine/
14:17 mornfall xstill_: was?
14:18 mornfall jako k-line? ani ne
19:23 xstill joined #divine
19:23 xstill jo k-line (ať je to cokoli)
19:25 mornfall k jako kill
19:25 mornfall zeptej se na #freenode
19:25 mornfall je to nejspíš na IP adresu
19:27 xstill jo, zatím jsem zkoušel napsat na ten mail co to na mě vyhodilo, uvidím co mi řeknou, jestli odpoví v rozumném čase

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary