Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2014-03-27

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
01:10 spito joined #divine
01:11 spito left #divine
16:00 spito joined #divine
19:31 xstill mornfall: provedl jsi něco dost divnýho se http://divine.fi.muni.cz/status.html
19:31 mornfall http://divine.fi.muni.cz/~xrockai/status.html
19:32 mornfall (ještě to není zarecordovaný, ale už to asi funguje)
19:32 xstill ok
19:33 mornfall při té příležitosti jsem zjistil že si posíláš 64b LLVM do 32b buildů ;-)
19:33 mornfall ale už jsem to spravil

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary