Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2014-04-07

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
01:47 ilbot3 joined #divine
01:47 Topic for #divine is now DIVINE: A Parallel LTL Model Checker (http://divine.fi.muni.cz) | http://irclog.perlgeek.de/divine/
13:06 mornfall hmm, možná pomalu nastává čas zavést .hpp :-)
13:07 mornfall a explicitní instance generované instance-generátorem
13:12 mornfall nebo něčím jiným, cojávim
15:10 xstill mornfall: co? Asi tě úplně nechápu
20:08 xstill_ joined #divine
21:45 spito joined #divine
23:22 spito left #divine

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary