Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2014-04-13

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
05:18 xstill joined #divine
05:19 xHire joined #divine
05:19 mornfall joined #divine
07:18 ChanServ joined #divine
09:19 ChanServ joined #divine
14:23 xHire joined #divine
15:37 spito joined #divine
19:40 xstill hm, to je fakt vtipný, když člověk omylem nastaví písmo na 3 a velikost písma na prázdnej řetězec v rxvt tak se seknout xka a po chvíli spadnou
19:40 xstill tomu jsem až tak nevěřil, že je to možný, že jsem to zkusil znova
19:41 xstill a spadlo to znova
19:46 mornfall zajímavý
20:58 spito left #divine
21:23 xstill hm, co všechno se rozbije když člověk nevynuluje extension :-D
21:47 mornfall spousta věcí
23:12 xhire_ joined #divine

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary