Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2014-05-19

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
08:30 Jirik joined #divine
12:20 mornfall xstill: kdy se vrátíš, chystá se tady nejspíš dost brutální léto ;-)
20:28 xstill mornfall: v jakém smyslu brutální?
20:40 xstill jakej je předmět modální a temporální logiky procesů?
21:02 xstill případně s ohledem na to, že alternativa jsou sémantiky programovacích jazyků
21:06 xstill mornfall: jo a zapsal sis GEB?
21:45 xstill ještě budu otravovat: máš představu jak je implementovaný dynamic_cast? Jak to ví, jakého typu je ta třída?

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary