Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2014-06-01

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
08:02 xHire joined #divine
09:12 spito joined #divine
09:15 spito_ joined #divine
09:15 spito__ joined #divine
09:32 xHire joined #divine
10:36 xHire joined #divine
11:21 spito joined #divine
16:20 spito joined #divine
16:28 xHire joined #divine
18:58 xstill mornfall: jaký máš názor na google go?
18:59 mornfall nevalnej :)
18:59 xstill ok :-), proč?
19:08 spito joined #divine
21:24 mornfall hmm, neřešili jsme to už někdy?
21:26 mornfall možná s někým jiným
21:26 mornfall zeptej se zejtra, už mi to nemyslí :D

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary