Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2014-06-27

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
10:25 xstill máš na mailu patche který by měli opravit fedoru
14:29 mornfall ha, ExternalProject ... to je dost hustý :-)
16:42 xstill to je, ještě že existuje stackoverflow :-)
17:22 mornfall hm
17:23 mornfall nix-gc na arke se rozbil, zaplnil se store a hydra se vypla... to je radost :-)
17:23 mornfall ten systemd je dost krám
17:23 mornfall (nix-gc je teď systemd timer, co asi znamená když to jednou vrátí chybu tak se to vypne navždy...)
17:39 xstill hm to potěší
19:43 xHire joined #divine
20:50 xhire_ joined #divine

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary