Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2014-07-26

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
12:16 xstill no vida, tak výsledky jsou vesměs lepší a navíc konzistentnější
12:16 xstill nastavit benchmarkům nice -5 docela pomohlo rozptylu testů :-)

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary