Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2014-08-17

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
01:48 ilbot3 joined #divine
01:48 Topic for #divine is now DIVINE: A Parallel LTL Model Checker (http://divine.fi.muni.cz) | http://irclog.perlgeek.de/divine/
07:01 mrek joined #divine
08:17 xstill dá se s tím vůbec něco dělat než tam začít vypínat věci?
08:18 xstill jako asi bysme tam mohli vypnout MPI, kdo by chtěl verifikovat distribuovaně a neměl 64 bitů?
09:32 mrek joined #divine
15:55 mrek joined #divine
19:01 mrek joined #divine
19:05 xstill mrek: irc nemá vestavěnou historii, pokud tady nejseš, nemůžeš dostat zprávu
19:05 xstill těsně vedle
19:06 mrek joined #divine
19:06 xstill mrek: irc nemá vestavěnou historii, pokud tady nejseš, nemůžeš dostat zprávu
19:06 xstill ale #divine má log

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary