Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2014-08-19

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
01:48 ilbot3 joined #divine
01:48 Topic for #divine is now DIVINE: A Parallel LTL Model Checker (http://divine.fi.muni.cz) | http://irclog.perlgeek.de/divine/
01:55 xstill joined #divine
14:46 mornfall jaká slepota?
15:19 xstill autorská, jako, že napíšeš kód a testuješ ho a on funguje a pak příde někdo jinej to odzkoušet a zjistí, že to nefunguje
18:13 mornfall :-)
20:25 xstill zajímavé, cabal sandboxy si dokáží poradit s různými verzemi ghc

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary