Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2014-08-21

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
01:47 ilbot3 joined #divine
01:47 Topic for #divine is now DIVINE: A Parallel LTL Model Checker (http://divine.fi.muni.cz) | http://irclog.perlgeek.de/divine/
20:07 xstill hm, jak je možný, že se nám ztrácí network konfigurace?
20:08 xstill $ ll /nix/var/nix/deploy/target/
20:08 xstill ls: cannot access /nix/var/nix/deploy/target/: No such file or directory
20:10 xstill konkrétně úplně všechny
20:32 mornfall něco je špatně s gcrootem
20:33 mornfall ale teda zrovna tenhle tam je
20:34 mornfall (jako jediný)
20:34 xstill no protože jsem ho nahrál zpátky z binary cache
20:35 mornfall jako symlink v /nix/var/nix/gcroots je
20:35 mornfall nevim co jinak
20:35 xstill protože jsem se chtěl dívat co v těch konfiguracích je a zjistil že tam nejsou
20:35 xstill aha
20:39 xstill divný
21:10 xstill hm on totiž nix ignoruje root kterej je link na složku
21:10 xstill https://github.com/NixOS/nix/blob/master/src/libstore/gc.cc 316-336

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary