Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2014-08-29

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
09:17 xstill joined #divine
10:50 xhire_ joined #divine
12:23 xstill joined #divine
19:23 xstill hm, nedokážu zreprodukovat ten padající release build na ubunutu 1404
19:26 xstill leda že by to vyjelo z 4GB cgrupy, ale pak by to měl zabít OOM killer té pheme a ne ve virtuálce
19:38 mornfall to jo
19:38 mornfall já zase builduju fedoru :-)
19:38 mornfall (tam byl problém že nestačí 8G disk)
19:40 mornfall na ubuntu mi přijde spíš podezřelý tohle, [q[q/nix/store/yxj7ngb787wf4yb6phy9a7bbs1bamyan-vm-teardown: line 2: can't create ./tmp/xchg/in-vm-exit: nonexistent directory
19:47 xstill taky dobrý
19:48 xstill ale ani to se u mě neděje
19:48 xstill 8GB disk nestačí? Ani v pro release?
19:49 mornfall to nevíme protože to dřív umře na OOM
19:55 mornfall hm, ubuntu se někam cd-ne
19:56 mornfall a s tím se nějak nepočítá
20:41 mornfall no, je to veselý protože lokálně mi ta fedora taky funguje
20:41 mornfall i s tím menším image
21:26 xstill hm, ten in-vm-exit mi nastal, ale jen s tvýma nixpkgs, s upstream ne
21:28 xstill ale teda ni jedno OOM
21:31 xstill pustím si to na pheme schálně
22:12 mornfall in-vm-exit jsem opravil a pushnul
23:29 mornfall hm, to jsem úplně nevymyslel

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary