Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2014-09-23

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
06:10 mornfall v  cr to 3g pekne saje teda
06:11 xstill ?
07:25 mornfall to není zas tak moc velkej problém (pthready)
07:25 mornfall nejde o to spustit ten program ve smyslu používat ho
07:25 mornfall ale ve smyslu debugovat ho
07:25 mornfall implementovat naši libpthread tak aby dělala smysluplný věci aj bez divinu je to nejmenší
13:17 xstill hm, nejede web a přitom jede anna i antea
13:19 xstill hm, pomohlo restartovat nginx na anně
13:20 xstill v logu není vůbec nic
16:58 xstill znáš gitlab (gitlab.com)?
19:00 mornfall gitlab jsen slysel ze existuje

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary