Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2014-10-02

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
20:02 xstill zatracení studenti, maj nestabilní počítače a pak otravujou s tím, že chctěl znovu pustit do odpovědníku protože jim to spadlo
20:02 mornfall :-)
20:08 xstill pěkně mě štvou

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary