Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2014-10-06

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
10:02 xstill mornfall: http://divine.fi.muni.cz/status/log/q6lmf9mqcbrmcnrswa61b7475jh03gyq-divine-fedora20_debug_x64/vanilla:algorithm_reachability.sh
10:37 mornfall to je nějakej úlet
10:38 mornfall za to asi může tohle,     report Full-State-Space No && op=-le
10:40 mornfall aha, ale však ten test prošel :-)
10:40 mornfall [ 0:08]  generating counterexample...      /tmp/rpmout/BUILD/divine-3.2.0+pre5188/divine/graph/ltlce.h: 146: assertion `shared().ce.current_updated' failed;
10:41 mornfall tohle je to co zdechá
10:41 mornfall [ 0:08]  generating counterexample...      /tmp/rpmout/BUILD/divine-3.2.0+pre5188/divine/graph/ltlce.h: 146: assertion `shared().ce.current_updated' failed;
10:41 mornfall meh
10:41 mornfall http://divine.fi.muni.cz/status/log/2f89b44c0sy39b2mqiy6vjdpdx7wqwzx-divine-fedora20_debug_x86/vanilla:algorithm_verify.sh
10:58 xstill super
13:32 xstill mornfall: lart CMake říká, že chce abstract/va.cpp, ale ten soubor tam není
13:33 mornfall to jsou ambice se to snažit přeložit :D
13:33 xstill no dobře, tak já se zase přestanu snažit
13:33 mornfall v principu to asi vyhoď z toho cmakelists
13:33 mornfall ten soubor jsem ještě ani nezačal psát
13:34 mornfall ale dneska jsem napsal zase kus textu o tom
13:34 mornfall jdu pomalu na vlak, třeba ještě něco domastím a zase ti to pošlu :-)
13:34 xstill ok
22:14 xstill jo, ještě jedna věc než na to zapomenu: nefunguje pořídně darcs get na divine repo. Teda začne to něco dělat a pak to zdechne.
22:14 xstill totéž pokud udělám v tom repu potom darcs repair
22:15 xstill zdechne to s tím, že remote není repozitář, nebo tak něco
22:15 xstill (http get)
22:15 xstill prakticky to znamená, že se nedá vůbec získat konzistentní repo z darcsu
22:15 xstill je možné, že je to nějaký timeout nebo tak

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary