Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2014-10-08

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
09:41 xstill skoro všechno nám zdechlo na dependecy, http://divine.fi.muni.cz/status/log/68f81raswz0r347pz5780pvdwppmpn0g-divine-llvm_debug_x86-3.2.0+pre5189.drv
09:41 xstill a na good zase nejde kliknout
09:42 xstill aha tak to je to libffi
09:42 xstill a status je nějakej divnej
09:53 mornfall no, to bylo celý zase jednou git fuckup
09:53 mornfall teď už tam je snad použitelnější verze nixpkgs
09:54 mornfall která snad půjde aj evalnout :)
16:26 mornfall pheme03 docela solidně vytuhla
16:26 mornfall tcp spojení akceptuje ale nic dál
16:26 mornfall na sériový konzoli nepíše vůbec nic
16:26 mornfall tak jsem ji powercycloval
16:26 mornfall (na tom je blbý že tenhle typ vytuhnutí dokonale zmate build-remote kterej prostě donekonečna čeká...)
16:32 mornfall Oct 08 01:41:56 pheme03.fi.muni.cz kernel: INFO: rcu_sched self-detected stall on CPU
16:33 mornfall Oct 08 01:41:35 pheme03.fi.muni.cz kernel: WARNING: CPU: 0 PID: 15656 at /tmp/nix-build-linux-3.12.22.drv-0/linux-3.12.22/fs/dcache.c:392 d_shrink_del+0x71/0x80()
16:33 mornfall těžko říct, vytuhlo to někde v kernelu
17:51 xstill super
17:51 xstill třeba je to jen vadnej disk
18:06 mornfall nevim, žádný SCSI chyby jsem tam nezaznamenal

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary