Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2014-12-02

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
02:45 Riso joined #divine
02:45 Riso joined #divine
14:06 xstill mornfall: 2 věci: Kristýna bude potřebovat interface na zjistění, které atomické propozice platí ve stavech. Principielně by to asi mohlo fungovat tak, že gen-explicit bude mít přepínač, kterej grafu řekne, že sice má sledovat AP, ale nemá násobit s buchy
14:06 xstill s tím, že by se bylo možné doptat se které AP jsou v té formuli použité a na ty se ptát
14:08 xstill takže by se s náma potřebovala domluvit jak se to bude realizovat
15:06 mornfall no, ideálně v pátek
16:36 xHire joined #divine
16:42 xHire joined #divine
20:53 xHire joined #divine

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary