Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2014-12-20

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
07:42 xstill nojo problém s unitialized_move je, co udělat pokud to vyhodí výjimku. Protože nechat část obejktů zkopírovaných je dost na nic, protože nevíš kolik jich je a teda je nemůžeš smazat, a destruovat ty zkopírované znamená, že o ně úplně přídeš protože už byly přesunuté
07:42 xstill zatím mám tu 2. možnost
08:40 xstill jo a našel jsem memory leak v testech
09:15 xstill hm, to je ovšem zrada, že když člověk zadá překříženej rozsah do std iterátorových funkcí tak padne, místo aby to dělalo nic. I když ono to teda dává smysl.
09:52 xstill no, už ten smallvector snad funguje
09:52 xstill ale teda, 200 řádků kódu a dalo mi to docela zabrat
18:05 mornfall joined #divine
18:41 xstill hm, jsem ten druhý patch asi ještě neměl posílat, jsem si uvědomil, že u toho bimap jsem ještě chtěl něco dořešit
21:58 vlada joined #divine

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary