Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2015-01-08

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
10:19 spito joined #divine
14:59 xstill spito: ten tvůj síťovej kabel v labu normálně funguje?
14:59 spito jop
14:59 spito aspoň někdy dříve fungoval
14:59 xstill ok
15:08 xstill wtf. ta síťovka zhasne když naběhne systém

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary