Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2015-01-12

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
09:23 mornfall xstill: máš ještě login name těch spammerů? :) jsem to smazal aj z mailboxu aj z db a teď nevim který uživatele vyhodit :D
09:24 mornfall (a vyházel jse všechny uživatele bez verifikovanýho mailu, ale tihle ho maj...)
09:26 xstill mornfall: RubyZeledo, LieseAudel
09:26 mornfall ok, ď
09:50 mornfall spito: no, dočetl jsem hlavní text, teď to opravit :)
09:51 mornfall a pak ještě appendixy teda
09:51 mornfall je to otrava :P
09:56 spito joined #divine
19:45 spito joined #divine
20:22 mornfall joined #divine
22:12 spito nějaký tip jak hezky udělat swap dvou unionů?
22:12 spito poznámka - uniony mají netriviální datové položky
22:12 spito a nejde je tak kopírovat/přiřadit přímo
22:18 xstill a víš co v nich je?
22:18 xstill (v tu chvíli kdy je swapuješ)
22:18 spito shared_ptr a weak_ptr
22:18 spito jop
22:19 xstill hm
22:19 spito ale v obou může být něco jinýho
22:19 spito a nevím, jestli je kopie úplně to správný ořechový
22:20 spito kopie == pole charů
22:20 xstill tak pokud víš co v nich je tak bys asi mohl udělat něco takovýho jako, že pokud to je to samí tak uděláš std::swap a pokud to je různý, tak to movneš ven destruuješ a move zkonstruuješ na druhé straně
22:20 spito no, to asi tak udělám
22:20 xstill no to taky nevím s tou paměťovou kopií
22:21 xstill asi bych to neriskoval

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary