Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2015-01-15

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
11:00 spito joined #divine
16:50 xstill se divím někdy, že ten dess vůbec funguje
17:16 xstill nojo, oblasti pro hrany jsou o 8 bajtů posunutý, takže se překrývaj s dalším polem
20:22 xstill někde mi přebývá hrana
22:08 spito mornfall: co ty patche?
22:25 spito ...no jestli je (hlavně ten poslední) schválíš, tak ti jich tam pošlu dalších asi 15
22:53 xstill_ joined #divine
23:03 ilbot3 joined #divine
23:03 Topic for #divine is now DIVINE: A Parallel LTL Model Checker (http://divine.fi.muni.cz) | http://irclog.perlgeek.de/divine/
23:04 zbeasnyy joined #divine
23:05 xHire joined #divine
23:14 xstill joined #divine

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary