Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2015-02-12

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
02:48 ilbot3 joined #divine
02:48 Topic for #divine is now DIVINE: A Parallel LTL Model Checker (http://divine.fi.muni.cz) | http://irclog.perlgeek.de/divine/
17:46 xstill mě to příjde takové lehce retardované, jako "nepoužíváme všechny kontrolery a neumíme nastavovat všechny hodnoty, ale vyhrazujeme si právo vám to libovolně rozhrabat pokud používáte něco, kde máme svoje věci"
20:14 mornfall no, systemd
20:14 mornfall on je lehce retardovanej z principu

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary