Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2015-02-24

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
02:48 ilbot3 joined #divine
02:48 Topic for #divine is now DIVINE: A Parallel LTL Model Checker (http://divine.fi.muni.cz) | http://irclog.perlgeek.de/divine/
10:09 xstill mornfall: válí se ti tam pořád patch ode mě
10:10 xstill (kdyby ses náhodou probral…)
10:11 mornfall jo já meditoval nad tím release
10:11 mornfall teda chtěl jsem zkusit přeložit to nscd
10:11 mornfall jen pak jsem musel zase něco do práce
10:11 mornfall a ve spánku se to dělá blbě, navíc všechno najednou :D
10:13 xstill :-D
19:24 ilbot3 joined #divine
19:24 Topic for #divine is now DIVINE: A Parallel LTL Model Checker (http://divine.fi.muni.cz) | http://irclog.perlgeek.de/divine/

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary