Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2015-03-05

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
06:35 xstill hm, 67b na stav: https://paradise.fi.muni.cz/~xstill/ntree/rps-barrier-splitter.pdf
06:35 xstill a tabulka je teď na 112 a ještě docela dlouho poběží
06:36 xstill (ten nehotovej v tom prvním grafu je hybrid)
06:39 xstill btw. ukládat forky (nebo listy) v tabulce nejde, protože zvětšování
06:44 xstill teda určitě ne v téhle tabulce…
07:02 xstill je teda zajímavý, že na hybrid jsou vždycky 2 zuby zatímco na generic jen jeden, to docela vypadá, že jedna z těch vnitřních tabulek se skoro nemusí zvětšovat tam (teď jsem si ovětřil, že ten zub okolo 100M stavů v barrier není vnější tabuilka, vnější tabulka neudělá ani zub při resize z ~130M na ~260M)
07:02 xstill takže ty vnitřní jsou asi mnohem větší, což dává smysl
19:04 spito mornfall: už jsi dorazil?
19:04 spito našel jsem zajímavý problém
19:04 spito divine nechce volat můj konstruktor
19:05 spito resp. vůbec neproběhne volání na vytvoření filesystému
21:37 spito mornfall: tak jsem to opravil, ale je to trochu magie - globální objekty se neinicializují, pokud jsou v jiném bc souboru a explicitně se nevolají
21:37 spito to mě trochu zmátlo :D
22:03 xstill jo nepoužité globální objekty zmizí v linkeru
22:09 spito to je trochu zákeřné ;)
22:09 * spito -> ZZZZzzzzzz
22:11 xstill ale vceku chtěné
22:12 xstill protože není potřeba mít všechny statické krámy z stdio pokud ho nikdy nepoužiju
22:12 xstill no já půjdu taky spát, jen co si dopiju kakao :-D

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary