Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2015-03-28

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
23:47 spito Hmm, tak ta "naše" tabulka není tak úplně naše.
23:48 spito Spíš bych to viděl tak, že jsem vynalezl kolo.

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary