Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2015-04-06

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
13:58 ChanServ joined #divine
13:58 spito joined #divine
13:58 xHire joined #divine
13:58 mornfall joined #divine
13:58 xstill joined #divine
20:39 xstill hm, a release čeká na mě koukám
20:48 xstill mornfall: hm ale to není dobrý, protože v stateFlags jsou některý flagy rezervovaný (jmenovitě 0x1 == accepting)
20:49 xstill a v cesmi nakonec taky (1 == goal, 2 == accepting, aby v tom byl bordel…)
20:51 mornfall nevidím konflikt
20:51 mornfall to dá rozum že nebudeš generovat rezervovaný flagy ne?
20:52 mornfall stejně jako je negeneruješ v LLVM::stateFlags třeba?
20:53 xstill tak já jo, cesmi modely nejsou součástí divine, narozdíl od LLVM generátoru
20:56 mornfall to znamená?
20:57 xstill že ten kdo je píše nemůže tušit co jsou rezervovaný flagy
20:58 mornfall je to napsaný v cesmi.h, je dost těžký to minout když chceš něakej cesmi model vyrobit
20:58 mornfall +j
20:59 xstill dejme tomu, ale furt je tu konflikt mezi stage-flay a cesmi-falgy
20:59 mornfall jakej?
21:00 xstill třeba že 1 je jednou goal a podruhé accepting?
21:00 xstill viz graph::flags::goal/graph::flags::accepting
21:00 mornfall no, ale 1) za to nemůžu já, a 2) to není konflikt
21:00 mornfall je to sice matoucí ale nic jinýho
21:02 xstill no, kdbysme se zítra rozhodli přidat rezervovaný flag s číslem 3, tak to konflikt bude
21:04 mornfall ano
21:04 mornfall proto to nebudeme dělat, počítám
21:05 mornfall myslím teda že nic nebrání tomu přidat do cesmi.h něco jako first available, ale bude to navěky zafixovaný
21:05 xstill dost blbej důvod
21:06 mornfall no, nerozbít ABI mi přijde docela rozumný
21:07 xstill to jo, ale fixovat si flagy v celým divine kvůli cesmi mi nepříjde rozumný, ale ještě se nad tím zamyslím
21:07 mornfall no, alternativně můžeš zrušit CESMI, nic jinýho ti moc nezbude
21:07 mornfall navíc to nefixuje flagy v divinu
21:08 mornfall to jak se mapují z cesmi na graph::flags je triviálně měnitelný
21:38 mornfall xstill: přidal jsem do enumu jméno a upravil DVE překladač
21:38 mornfall xstill: nejspíš chceš zvýšit hodnotu cesmi_first_user_flag, ale budeš muset upravit gen-explicit aby nepoužíval hodnotu flagu jako bitshift, ale očísloval si je sekvenčně podle enumerateFlags
21:38 mornfall a já jdu do postele
21:39 xstill mornfall: podívám se na to zítra

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary