Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2015-04-20

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
09:16 xstill mornfall: teď je potřeba navýšit ten limit, pak x64 debug _all projdou
13:12 mornfall jaký limit? jo ty 3 hodiny?
13:12 xstill jo
13:13 mornfall ještě ty clangy v release
13:15 mornfall právě jsem popsal 6 stran rukou (teda, A5 ale i tak)
14:55 spito Heh, co že to tak? Matiruta?
20:56 mornfall ne, písemka z forem a 2 z kontrapunktu

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary