Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2015-04-26

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
00:03 vianbni joined #divine
00:03 vianbni left #divine
08:44 xstill divine se mi zacyklil to vypadá :-/
09:27 xstill to je fakt divný, chvíli jsme to krokoval v debuggeru a pak to nechal běžet a ono to doběhlo za chvilku (asi tak po půl hodnině co to běželo na modelu co normálně trvá asi minutu)
09:32 xstill hm, ale zase
09:32 xstill asi jsem to rozbil

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary