Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2015-04-27

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
01:47 ilbot3 joined #divine
01:47 Topic for #divine is now DIVINE: A Parallel LTL Model Checker (http://divine.fi.muni.cz) | http://irclog.perlgeek.de/divine/
11:34 spito mornfall: martin žák se ptá, jestli budeme mít tento týden schůzku
11:37 xstill no já bych to viděl, že pokud se nechceme sejít v pátek, tak asi není kdy (teda minimálně pro mě)
17:38 xstill mornfall: válí se ti tam patche, teď jsem k tomu ještě přidal další (zrychlení NTree o >= 5-8% s LLVM)
18:11 mornfall jo, je tam překlep hned na začátku
18:11 mornfall (v popisu patche)
18:12 mornfall advertice
18:12 mornfall a mallocked je taky chyba
18:12 mornfall malloc'd spíš
18:15 mornfall zatím jsem pushnul release aspoň

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary