Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2015-05-02

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
19:46 xstill hm, to by mě zajímalo jestli ten formulář co posílala Bartošková bude potřeba vyplnit za každej počítač v labu zvlášť :-/ (a jakej to má smysl)

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary