Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2015-05-18

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
16:27 xstill mornfall: v jakém stavu je deploy, bude to možné spustit (kvůli uživatelům)?
16:27 mornfall nemám ponětí, už je to fakt dávno
16:28 xstill po zkouškovém bysme s tím měli něco udělat (nebo ty až obhájíš)
16:28 xstill tak snad to půjde no…

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary