Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2015-06-01

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
01:48 ilbot3 joined #divine
01:48 Topic for #divine is now DIVINE: A Parallel LTL Model Checker (http://divine.fi.muni.cz) | http://irclog.perlgeek.de/divine/
08:11 xstill tak na auře zdá se nevygenerujeme víc jak nějakých 6 miliard stavů, protože další resize tabulky už se nám tam nevejde
08:12 mornfall 6 miliard mi prozatím docela stačí ;-)
08:13 xstill jo tak ono se na to stejně málokomu chce čekat těch 15 dní nebo kolik to tak bude
08:14 mornfall já se nějak proberu a dodělám tu alokaci registrů (asi ale v lartu a uložím to do metadat)
08:15 xstill super, alespoň budu mít kde se inspirovat potom
08:20 xstill hm, to mi ovšem moc nedává smysl, očkával bych, že tak velká alokace jako hashtabulka pojede přes mmap a uvidím ji v /proc/??/maps jako samostatnou souvislou část, ale nic tomu neodpovídá, leda by to teda systím nějak slučoval, což asi zase může no…
08:20 xstill (chtěl jsem zjistit/odhadnout jak jsou velké další tabulky)
08:20 xstill ta hlavní má teď totiž 64GB
08:21 xstill největší souvislá alokace je 132GB, pak 10GB
08:50 spito mornfall: co dělá llvm instrukce phi?
08:50 mornfall spito: slučuje verze registrů
08:50 mornfall podle toho odkud přišel control flow
08:54 spito takže pokud mám
08:54 spito phi i1 [ false, %0 ], [ %9, %7 ]
08:54 mornfall no, tohle zrovna nedělá nic :-)
08:54 spito tak to vyrobí false, pokud jsem přišel z %0
08:55 mornfall vlastně jo
08:55 spito a registr %9, pokud jsem přišel z %7
08:55 mornfall jo, a někam se to přiřadí

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary