Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2015-06-09

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
14:07 xstill tak to vypadá, že nám blbne tiskárna v labu
14:07 mornfall nojo, ona už není nejmladší
14:08 xstill nojo, teda ona tiskne, ale asi pomalu nebo co a pořád se odpojuje od sítě

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary