Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2015-06-11

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
12:38 xstill mornfall: mohl by ses podívat do svn a přečíst si ty změny co jsem udělal v SEFM?
12:39 mornfall aha sefm já věděl že na to zapomenu
12:40 xstill nojo
12:46 xstill v podstatě jsem upravil některé věci co chtěl ten 2. recenzent
12:49 xstill případně se ještě podívej co tam píše (ten prostřední)
12:49 mornfall xstill: to untime(d) LTL bych probral s Jiříkem, ostatní jsem doladil
12:50 xstill aha, já měl právě dojem, že untimed jsem někde viděl tak to jsem opravil, zeptám se ho
12:59 xstill a divine na auře vygeneroval skro 6.5G stavů než se pokusil sežrat všechnu paměť, možná by bylo na čase zase zkusit verfifikovat divine…
13:01 mornfall :-)

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary