Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2015-06-17

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
01:47 ilbot3 joined #divine
01:47 Topic for #divine is now DIVINE: A Parallel LTL Model Checker (http://divine.fi.muni.cz) | http://irclog.perlgeek.de/divine/
11:25 xstill mornfall: tak ten segv je zdá se na llvm/machine.h:153
11:25 xstill ale nejsem schopnej z toho vyčíst žádné proměnné
14:00 xstill hm, pravidla pro pořadí vyhodnocování v C++ jsou taky výživný teda

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary