Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2015-06-25

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
08:40 xstill nojo, já taky ne, ale teď to funguje, akorát bychom to museli řešit pokud bysme chtěli big endian někdy
08:40 xstill což je asi jen power dneska, ne?
08:40 xstill teda z toho co se nějak trochu používá
10:43 xstill mornfall: a pushnout bys to třeba nechtěl?
11:44 mornfall můžu si to prvně přečíst?
11:47 mornfall dělá get/setUnsafe rozdíl v rychlosti?
11:50 mornfall (počítám že *Unsafe funguje jen když je bitwidth dělitel 32)
16:51 xstill mornfall: tak snad už ty signály fungují
16:53 xstill mornfall: hm, ale ty testy ještě neposílej, lehce je upravím
16:54 xstill ha, já to ještě neposlal :-D
16:55 xstill takže až to příjde tak už by to mělo být OK
17:47 xstill sakra, to je nějakej divnej bug :-/
18:04 xstill kdybys měl čas tak na to mrkni, je to celý divný ten signal test co neprochází
18:05 xstill vůbec nechápu proč tam místo hodnoty z __divine_choice vidím ? a kde se mi tam berou ty bad dereference
18:05 xstill a vůbec, proč to nefunguje…
18:48 xstill mornfall: z na haldě alokovaných polí umí divine v protipříkladu vypsat jen první prvek?
18:49 xstill hm, něco je dost vážně šptatně a nezdá se, že by to byl můj kód
18:49 xstill přepsal jsem jednu proměnnou z bitfieldu na normální a náhle to funguje
18:49 xstill aha, ne moje chyba
18:49 xstill já su blbec
18:50 xstill samozřejmě, že do 5 bitového bitfieldu typu int se nevejde 31
18:51 xstill hlavně že mi trvalo hodinu a půl to najít :-/
18:53 xstill poslal jsem opravené patche, ale je graylisting
18:53 xstill (měnil jsem jen LLVM: Implement raise/signal in userspace.)
19:04 xstill mornfall: co posix signálové funkce, jako sigaction? to budeme chtít taky?
19:19 xstill hm, přemýšlím jestli bych ten SIGSTOP neměl simulovat spíš jako if ( __divine_choice( 2 ) ) while ( true ) { }, kvůli LTL
19:23 xstill aha to je blbost, já bych musel zastavit všechny vlákna
19:25 xstill takže spíš něco jako if ( __divine_choice( 2 ) ) __divine_unwind( INT_MIN ) možná
20:47 xstill mornfall: segv, 0x00000000017d0f8b in divine::lens::Array<divine::llvm::machine::Frame>::advance<divine::llvm::machine::StateAddress> (this=0x7fffdbc32008, a=..., i=<optimized out>, base=4) at /home/xstill/DiVinE/mainline/divine
20:47 xstill /toolkit/lens.h:258
20:47 xstill ale bohužel jen v release

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary