Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2015-07-31

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
06:14 mornfall ha
06:14 mornfall zverifikoval jsem fifo.cpp s tso:1
06:14 mornfall 44M stavů
08:10 spito mornfall: já jsem tu
08:10 spito teda tam pro tebe
08:11 spito a budu tu nejspíš tak do 3. hodiny
08:11 spito možná do 2
08:11 mornfall ok, já asi skočim na vlak v 11
08:11 mornfall takže kolem 12 budu na FI

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary