Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2015-08-06

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
01:48 ilbot3 joined #divine
01:48 Topic for #divine is now DIVINE: A Parallel LTL Model Checker (http://divine.fi.muni.cz) | http://irclog.perlgeek.de/divine/
07:25 spito mornfall: doufám, že jsi už na cestě
09:06 mito_ joined #divine
14:37 xstill mornfall: potřeboval bych ale aktuální lart co nejdřív, pokud to nepushneš nejpozději během zítřka tak mi alespoň pošli patche
15:22 xstill mornfall: zapomněl jsi mi říct o té kompresi
16:42 mornfall xstill: já udělám branch, ještě dneska
16:53 mito_ joined #divine
17:25 mornfall xstill: http://divine.fi.muni.cz/darcs/next
19:22 mito_ joined #divine

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary